Firma Aplan Studio oferuje usługi z zakresu geotechniki geologii inżynierskiej hydrogeologii a także ARCHITEKTURY.

Wykonujemy Badania dokumentacje i ekspertyzy podłoża gruntowego dla potrzeb:
  • budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego
  • drogownictwa i kolejnictwa oraz infrastruktury towarzyszącej (mosty, wiadukty, chodniki)
  • projektowania i wykonawstwa infrastruktury podziemnej (kanalizacja, gazociągi, wodociągi linie energetyczne i telekomunikacyjne)
  • ochrony środowiska
  • inne usługi z zakresu szeroko pojętej geologii i geotechniki i ochrony środowiska.
  Dysponujemy sprzętem umożliwiającym wiercenie w miejscach niedostępnych dla sprzętu zainstalowanego na pojazdach(strome stoki, tereny grząskie, budynki, itp.)

Działamy na terenie całej Polski, ale głównym obszarem naszej działalności są województwa:  małopolskie i śląskie

 


Strony internetowe - imoli.pl